Flowmåling

Har du brug for hjælp til vandmåling af fremmed vand med flowmåling

Denne ingeniørvirksomhed specialiserer sig i vandmåling i det danske vandmiljø. Med det nyeste klimatilpassede måleudstyr beskæftiger virksomheden sig med måling af flow og vandkvalitet samt overløb og uvedkommende vand. For eksempel foretager virksomheden såkaldt hydraulisk flowmåling, som er en form for vandmåling, der måler, hvor meget vand, der løber et særligt sted. Dette kan foretages i åbne miljøer, så som i en å eller en fjord eller lukkede vandmiljøer som vandrør og kloakker. Således er det muligt at undgå overløb af vandmængden og forudse større problematikker. Virksomheden interesserer sig samtidig for, det vi kalder fremmed vand forstået som vand som er trængt fra regnvandssystemet ind i spildevandsystemet eller omvendt. Det kan have alvorlige konsekvenser og derfor udbyder firmaet de bedste metoder til at måle fremmed vand på markedet.