Tryghedsalarm

Installer en tryghedsalarm eller flere

Har dit firma flere afdelinger vil en tryghedsalarm hvert sted være en suverænt god ide. Det højner moralen at vide, at ledelsen ønsker at passe på én. En tryghedsalarm kan bestå af mange forskellige systemer. Vi har både ID kontrol, DNA sporing og tåge kanoner. Det gør livet lettere at vores tryghedsalarm både er synlig og skjult. Vi har ikke længere ukendte personer som vandrer omkring i bygningen, også selvom de må være der.

Store tryghedsalarm løsninger med IP backbone

Da vi har både en stor hovedafdeling og flere små rundt i landet valgte vi flere tryghedsalarm løsninger. På hovedkontoret har vi fået en IP baseret løsning med tryghedsalarmer som elektronisk overvågning, adgangskontrol oa. I de mindre afdelinger, er fokus i tryghedsalarmen på overvågning og almindelige alarmsystemer. Denne måde at indarbejde tryghedsalarmer virker fint for os, og giver alle en større tryghed når de kommer på arbejde.