Sugearm

Find sugearm her

En sugearm er en beskyttelse mod uheld med kemikalieudslip, skadelige dampe, farlige gasser, kræftfremkaldende stoffer og lignende. Derfor skal en sugearm altså tilpasses, så den er passende for de opgaver, der skal udføres. Arbejdet i sugearmen finder sted bag en rude og indkapslet i en kabine, så man på den måde er beskyttet mod eksempelvis løbske reaktioner eller stænk. Derudover benyttes en sugearm også til at forhindre, at der kommer skadelige dampe ud i laboratoriet. Dette gør man ved at tilslutte sugearmen til en separat ventilator eller det centrale ventilationsanlæg. På den måde er det et konstant undertryk i sugearmen, mens arbejdet udføres, og på den måde bliver dampene fortyndet og suget ud i det fri, eller – hvis der er miljømæssige krav – gennem en renseproces. Hvis du anskaffer dig en sugearm, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på lufthastigheden i sugearmen, så den fungerer optimalt. Du kan få meget mere information om, hvordan en sugearm fungerer her.