6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og dagpengeberettiget, så vil du i nogle tilfælde have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Hvorvidt du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse afhænger blandt andet af din alder og dit uddannelsesniveau. Men hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, så er det alle tiders måde at opkvalificere dig på, så du er bedre stillet i forhold til at få et arbejde. Du kan selv være med til at bestemme hvilken type uddannelse eller kursus, som din 6 ugers jobrettet uddannelse skal bestå af.

Måske et førstehjælpskursus?

Et af de kurser du kunne vælge at tage kunne for eksempel være et førstehjælpskursus. Med et førstehjælpskursus bliver du i stand til at hjælpe andre, hvis der skulle ske en ulykke, eller nogen kommer til skade - for eksempel på arbejdspladsen. Det er derfor meget værdifuldt at have taget et førstehjælpskursus - det kan redde liv.